עמוד ראשי
מסלול גיאוסטציונרי:
מסלול קוטבי:

FY-1

FY-1

מפעיל: ההנהלה המטאורולוגית של סין

תאריך שיגור: 05/2002

סוג מסלול: מסונכרן שמש- הלווין חוצה נקודה מסוימת באותו זמן כל יום.

גובה: 860 km

משך הקפה: 102 דקות, 14 מסלולים מושלמים כל יום בחליפות עולות ויורדות. משך ההקפה הוא משך הזמן שלוקח ללויין להשלים סיבוב אחד מסביב לכדור הארץ.

מכשיר מדידה: MVISR

MVISR הוא רדיומטר.

סריקת המכשירים התבצעה לאורך רצועה ברוחב 3000 קילומטר.

מסלול גיאוסטציונרי:
מסלול קוטבי: