עמוד ראשי

זמן אוניברסלי מתואם

זמן אוניברסלי מתואם

UTC זמן אוניברסלי מתואם. UTC הוא המקביל לזמן שמשי ממוצע בקו גריניץ', במרידיאן הראשי (קו האורך 0), בעבר נעשה שימוש בשעון גריניץ' (GMT). זהו גם המקביל של זמן Z (שעון זולו). בשעת 00:00 UTC השעה היא חצות בגריניץ' (אנגליה) על קו האורך 0.

זמן אוניברסלי מתואם מחושב על ידי הBIPMמהמידע של כמאתיים שעונים, מפוזרים באופן שווה בכמעט חמישים מעבדות לאומיות שונות.

time.gov נותנת זמן אוניברסלי מתואם בזמן אמת