עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

שרלוטטאון, אי הנסיך אדוארד, קנדה

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0003060912151821
יום ראשון 21דרום-מערב
10/20
מערב/דרום-מערב
09/14
מערב
09/13
צפון-מערב
05/09
מערב/צפון-מערב
03/09
מזרח/דרום-מזרח
01/01
יום שני 22צפון-מערב
06/07
מערב
06/07
מערב
08/20
מערב/צפון-מערב
12/20
מערב/צפון-מערב
11/14
מערב/צפון-מערב
10/17
דרום-מערב
06/12
דרום/דרום-מערב
08/18
יום שלישי 23מערב/דרום-מערב
06/12
מערב
05/04
מערב/דרום-מערב
01/01
דרום/דרום-מערב
03/05
דרום/דרום-מערב
05/07
מזרח
03/03
דרום/דרום-מזרח
05/11
דרום-מערב
05/09
יום רביעי 24דרום-מערב
05/09
דרום-מערב
06/10
מערב/דרום-מערב
06/10
דרום-מערב
06/09
דרום-מערב
06/09
דרום-מערב
06/10
דרום/דרום-מזרח
06/10
דרום/דרום-מערב
06/11
יום חמישי 25דרום/דרום-מערב
06/10
דרום
03/03
דרום/דרום-מזרח
04/06
דרום/דרום-מזרח
06/07
דרום/דרום-מערב
05/07
דרום-מערב
07/10
דרום/דרום-מערב
05/08
דרום/דרום-מערב
05/08
יום שישי 26מערב/דרום-מערב
10/20
צפון-מערב
06/11
צפון/צפון-מערב
09/17
צפון/צפון-מערב
08/15
צפון
07/09
צפון-מזרח
01/02
דרום/דרום-מערב
03/02
דרום/דרום-מערב
06/06
יום שבת 27דרום/דרום-מערב
06/08
מערב/דרום-מערב
06/11
דרום-מערב
06/12
דרום-מערב
08/11
דרום-מערב
07/10
דרום-מערב
06/10
דרום
05/09
דרום
07/12
יום ראשון 28דרום-מערב
10/22
דרום-מערב
09/22
דרום-מערב
08/17
דרום-מערב
09/15
דרום-מערב
09/16
דרום/דרום-מערב
08/18
דרום-מערב
10/22
דרום-מערב
13/28
יום שני 29דרום-מערב
12/30
דרום-מערב
12/31
דרום-מערב
11/28
דרום/דרום-מערב
13/27
דרום/דרום-מערב
15/26
מערב/דרום-מערב
13/25
דרום-מערב
18/33
מערב/דרום-מערב
19/37
יום שלישי 30מערב/דרום-מערב
15/25
מערב/דרום-מערב
07/13
מערב/צפון-מערב
04/10
צפון/צפון-מזרח
09/15
צפון-מזרח
12/12
צפון/צפון-מזרח
11/13
צפון/צפון-מזרח
10/12
צפון/צפון-מזרח
06/12
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :