עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

אוטווה, אונטריו, קנדה

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום שני 22צפון/צפון-מערב
01/03
מזרח/דרום-מזרח
03/03
מזרח
02/02
יום שלישי 23צפון-מזרח
02/02
צפון-מזרח
04/04
מזרח/צפון-מזרח
04/11
מזרח
06/07
מזרח/דרום-מזרח
07/06
מזרח/דרום-מזרח
07/07
דרום-מזרח
04/08
מזרח
04/07
יום רביעי 24מזרח/צפון-מזרח
04/05
מזרח/צפון-מזרח
04/12
מזרח
07/11
מזרח
06/08
דרום
03/05
דרום/דרום-מערב
02/03
דרום-מערב
02/03
מערב/דרום-מערב
03/03
יום חמישי 25מערב/דרום-מערב
03/05
מערב/צפון-מערב
04/05
צפון-מערב
07/14
צפון/צפון-מערב
09/12
צפון/צפון-מערב
08/14
צפון
08/13
צפון
04/04
צפון-מערב
02/02
יום שישי 26מערב/צפון-מערב
04/04
מערב/צפון-מערב
05/07
מערב/צפון-מערב
05/11
מערב/צפון-מערב
07/12
מערב
08/13
מערב
06/11
מערב/צפון-מערב
03/03
מזרח/צפון-מזרח
02/02
יום שבת 27צפון-מזרח
03/03
צפון
02/02
דרום-מזרח
01/01
מערב/דרום-מערב
02/04
דרום-מערב
05/06
דרום
04/07
דרום
06/16
מערב/דרום-מערב
03/04
יום ראשון 28מערב
03/03
דרום-מערב
02/02
דרום-מערב
02/03
דרום/דרום-מערב
05/07
דרום/דרום-מערב
07/10
דרום
09/12
דרום/דרום-מערב
07/21
דרום-מערב
03/04
יום שני 29מערב/דרום-מערב
01/02
דרום-מזרח
03/03
דרום/דרום-מזרח
04/09
דרום/דרום-מערב
10/16
דרום-מערב
10/18
דרום/דרום-מערב
07/17
דרום
09/18
דרום
06/19
יום שלישי 30דרום
04/14
דרום/דרום-מזרח
03/05
דרום/דרום-מערב
05/10
דרום/דרום-מערב
07/10
דרום/דרום-מערב
08/10
דרום-מערב
07/10
דרום
05/13
דרום-מערב
04/09
יום רביעי 31צפון-מערב
05/15
מערב/צפון-מערב
04/08
צפון-מערב
06/15
מערב
07/10
מערב
10/14
צפון-מערב
09/13
צפון/צפון-מערב
01/01
דרום
02/02
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :