עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

Wawa, אונטריו, קנדה

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום שני 22מזרח/צפון-מזרח
08/20
יום שלישי 23צפון-מזרח
06/18
צפון-מזרח
06/18
מזרח/צפון-מזרח
07/19
מזרח/צפון-מזרח
07/12
צפון-מזרח
05/11
מזרח
04/10
מזרח/צפון-מזרח
05/12
צפון-מזרח
05/13
יום רביעי 24צפון-מזרח
04/12
צפון-מזרח
06/18
צפון-מזרח
04/16
צפון-מזרח
07/11
מזרח/צפון-מזרח
08/10
מזרח/צפון-מזרח
07/08
מזרח
04/06
מערב/דרום-מערב
01/01
יום חמישי 25מערב/צפון-מערב
00/01
צפון
02/02
צפון
01/02
מערב/צפון-מערב
04/08
מערב/דרום-מערב
05/08
דרום-מערב
07/11
דרום-מערב
05/10
דרום-מערב
03/03
יום שישי 26דרום-מערב
02/02
דרום-מערב
03/03
דרום-מערב
02/05
מערב/דרום-מערב
06/10
מערב/דרום-מערב
08/13
דרום-מערב
08/14
דרום
02/04
דרום/דרום-מערב
03/03
יום שבת 27דרום
03/04
דרום/דרום-מערב
05/17
דרום/דרום-מערב
06/20
דרום-מערב
10/18
דרום-מערב
11/18
דרום-מערב
12/19
דרום/דרום-מערב
08/20
דרום/דרום-מערב
06/23
יום ראשון 28דרום/דרום-מערב
06/24
דרום/דרום-מערב
05/19
דרום/דרום-מערב
05/21
דרום-מערב
11/17
דרום-מערב
11/18
דרום-מערב
09/18
דרום/דרום-מערב
07/19
דרום
06/21
יום שני 29דרום
05/18
דרום/דרום-מערב
09/21
דרום/דרום-מערב
08/18
דרום-מערב
08/20
דרום-מערב
05/19
דרום-מערב
05/16
דרום-מערב
04/11
מערב/דרום-מערב
04/09
יום שלישי 30דרום-מערב
03/08
מערב/דרום-מערב
04/09
דרום-מערב
04/08
מערב/דרום-מערב
06/12
דרום-מערב
08/14
דרום-מערב
08/13
דרום-מערב
04/09
דרום/דרום-מערב
03/03
יום רביעי 31צפון
01/01
צפון/צפון-מזרח
02/02
צפון
01/02
צפון-מערב
03/06
מערב
05/09
מערב/דרום-מערב
09/13
דרום-מערב
04/11
מערב/צפון-מערב
01/01
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :