עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

Davao, הפיליפינים

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום חמישי 25דרום-מערב
03/05
יום שישי 26דרום
05/06
מערב/דרום-מערב
02/03
צפון/צפון-מזרח
01/02
מזרח/דרום-מזרח
04/03
דרום/דרום-מזרח
03/03
דרום/דרום-מזרח
06/08
מערב
03/03
מערב/צפון-מערב
01/01
יום שבת 27צפון-מערב
01/01
דרום-מזרח
02/02
דרום/דרום-מזרח
02/03
מזרח/צפון-מזרח
02/02
מזרח/צפון-מזרח
02/03
צפון
04/05
צפון-מערב
01/01
צפון/צפון-מערב
02/02
יום ראשון 28צפון-מערב
01/01
מערב/דרום-מערב
01/01
מזרח
03/02
מזרח/דרום-מזרח
03/02
דרום/דרום-מזרח
06/06
דרום
06/08
דרום-מערב
03/04
מערב/צפון-מערב
02/01
יום שני 29צפון-מערב
03/03
מערב/צפון-מערב
04/03
מזרח/דרום-מזרח
02/01
דרום-מזרח
05/05
דרום-מזרח
05/05
דרום/דרום-מזרח
05/07
דרום-מערב
04/05
דרום/דרום-מזרח
02/04
יום שלישי 30צפון/צפון-מערב
03/03
צפון-מערב
05/04
צפון/צפון-מערב
03/03
מזרח/דרום-מזרח
05/04
דרום-מזרח
05/05
דרום/דרום-מזרח
06/07
דרום/דרום-מערב
05/08
דרום/דרום-מערב
05/07
יום רביעי 31דרום/דרום-מערב
04/05
מערב/דרום-מערב
02/02
דרום/דרום-מזרח
03/05
דרום/דרום-מזרח
07/08
דרום/דרום-מזרח
07/08
דרום/דרום-מזרח
07/09
דרום/דרום-מערב
06/09
דרום
05/08
יום חמישי 01דרום/דרום-מערב
04/05
מערב
02/02
דרום-מזרח
02/02
דרום-מזרח
06/05
דרום-מזרח
06/06
דרום/דרום-מזרח
06/07
דרום
05/06
דרום/דרום-מערב
02/03
יום שישי 02מערב/צפון-מערב
03/02
מערב/צפון-מערב
02/01
מזרח/דרום-מזרח
02/02
דרום-מזרח
07/07
דרום-מזרח
07/06
דרום/דרום-מזרח
05/06
דרום/דרום-מערב
04/05
מערב/צפון-מערב
03/03
יום שבת 03צפון/צפון-מערב
05/05
צפון-מערב
02/02
מזרח/דרום-מזרח
02/02
דרום-מזרח
05/05
דרום-מזרח
06/05
דרום/דרום-מזרח
05/06
דרום/דרום-מערב
05/06
מערב/דרום-מערב
03/03
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :