עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

קמגואיי, קובה

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום רביעי 24מזרח/צפון-מזרח
15/15
מזרח/צפון-מזרח
13/22
מזרח/צפון-מזרח
11/23
יום חמישי 25מזרח/צפון-מזרח
09/20
מזרח/צפון-מזרח
07/19
מזרח/צפון-מזרח
09/17
מזרח
12/14
מזרח
13/12
מזרח/צפון-מזרח
12/10
מזרח/צפון-מזרח
11/18
מזרח/צפון-מזרח
06/17
יום שישי 26מזרח/צפון-מזרח
05/13
מזרח/צפון-מזרח
05/10
מזרח/צפון-מזרח
05/10
מזרח
08/09
מזרח/דרום-מזרח
07/06
מזרח/צפון-מזרח
14/15
דרום-מערב
09/16
מזרח/דרום-מזרח
05/05
יום שבת 27מזרח
06/10
דרום-מזרח
06/13
מזרח
05/12
מזרח/צפון-מזרח
07/09
דרום-מזרח
06/08
דרום/דרום-מזרח
03/10
מזרח
03/06
צפון-מזרח
07/09
יום ראשון 28מזרח/צפון-מזרח
08/20
מזרח/צפון-מזרח
08/20
מזרח/צפון-מזרח
10/20
מזרח
13/17
מזרח
13/16
מזרח/צפון-מזרח
13/14
מזרח/צפון-מזרח
12/21
מזרח/צפון-מזרח
08/20
יום שני 29מזרח/צפון-מזרח
06/17
מזרח/צפון-מזרח
06/17
מזרח/צפון-מזרח
08/19
מזרח/צפון-מזרח
12/17
מזרח/צפון-מזרח
14/17
מזרח/צפון-מזרח
14/17
מזרח/צפון-מזרח
10/19
מזרח/צפון-מזרח
09/22
יום שלישי 30מזרח/צפון-מזרח
10/22
מזרח/צפון-מזרח
08/19
מזרח/צפון-מזרח
09/19
מזרח
13/16
מזרח/צפון-מזרח
10/12
מזרח/צפון-מזרח
12/13
מזרח/צפון-מזרח
11/18
מזרח/צפון-מזרח
07/19
יום רביעי 31מזרח/צפון-מזרח
07/19
צפון-מזרח
06/17
מזרח/צפון-מזרח
09/18
מזרח
11/13
מזרח/צפון-מזרח
09/09
מזרח/צפון-מזרח
11/11
מזרח
08/15
מזרח/צפון-מזרח
08/19
יום חמישי 01מזרח/צפון-מזרח
08/19
מזרח/צפון-מזרח
06/16
מזרח
07/17
מזרח
10/12
מזרח
07/09
מזרח/צפון-מזרח
13/20
דרום-מערב
04/11
צפון/צפון-מזרח
05/06
יום שישי 02צפון
04/04
צפון-מזרח
06/19
מזרח/צפון-מזרח
09/21
מזרח
15/19
מזרח
14/17
מזרח/צפון-מזרח
14/15
מזרח/צפון-מזרח
12/22
מזרח/צפון-מזרח
12/24
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :