עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

מנסניו, קובה

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום רביעי 24מזרח/צפון-מזרח
10/12
מזרח
05/10
מזרח
04/06
יום חמישי 25מזרח
02/03
מזרח
02/03
מזרח
03/04
צפון-מזרח
05/04
צפון/צפון-מזרח
04/05
דרום/דרום-מזרח
04/04
מזרח
04/04
מזרח/דרום-מזרח
03/03
יום שישי 26דרום/דרום-מזרח
02/02
דרום
02/02
מזרח/דרום-מזרח
02/02
צפון/צפון-מזרח
03/03
צפון
06/05
מערב/דרום-מערב
09/15
מזרח/צפון-מזרח
10/17
מזרח/דרום-מזרח
04/06
יום שבת 27צפון-מזרח
04/06
מזרח
04/05
מזרח/צפון-מזרח
04/08
צפון-מזרח
04/05
צפון-מערב
02/05
צפון-מערב
10/13
דרום
05/08
צפון
00/01
יום ראשון 28מזרח/צפון-מזרח
02/02
צפון-מזרח
04/05
מזרח
04/09
מזרח/צפון-מזרח
06/08
צפון-מזרח
08/07
מזרח/צפון-מזרח
06/10
מזרח/צפון-מזרח
05/11
מזרח/צפון-מזרח
05/09
יום שני 29מזרח
03/06
מזרח/צפון-מזרח
03/04
מזרח/צפון-מזרח
04/07
מזרח/צפון-מזרח
08/10
צפון-מזרח
12/14
צפון-מזרח
11/17
מזרח/צפון-מזרח
10/20
מזרח
06/11
יום שלישי 30מזרח/צפון-מזרח
04/07
מזרח
04/07
מזרח/צפון-מזרח
06/12
מזרח
06/08
צפון/צפון-מערב
04/04
דרום-מערב
05/08
מזרח/דרום-מזרח
06/08
מזרח/צפון-מזרח
02/03
יום רביעי 31דרום/דרום-מזרח
01/01
מזרח/דרום-מזרח
02/02
מזרח/דרום-מזרח
02/02
צפון
02/03
צפון/צפון-מזרח
03/03
דרום
05/03
צפון
02/02
דרום
03/03
יום חמישי 01דרום
02/02
דרום-מזרח
03/03
מזרח
02/03
צפון/צפון-מזרח
04/04
צפון/צפון-מערב
05/05
מערב
01/04
צפון/צפון-מערב
11/20
מזרח/דרום-מזרח
06/10
יום שישי 02מזרח/צפון-מזרח
02/02
מזרח
03/03
מזרח/צפון-מזרח
03/07
מזרח/צפון-מזרח
05/07
צפון-מזרח
06/09
צפון-מזרח
04/08
צפון-מזרח
04/11
מזרח
05/07
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :