עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

פנאפוטי, טובאלו

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0003060912151821
יום שישי 14מזרח/צפון-מזרח
09/10
מזרח/צפון-מזרח
09/10
מזרח/צפון-מזרח
09/09
יום שבת 15מזרח/צפון-מזרח
08/09
מזרח/צפון-מזרח
07/07
מזרח/צפון-מזרח
07/08
מזרח/צפון-מזרח
09/09
מזרח/צפון-מזרח
07/08
מזרח/צפון-מזרח
07/08
מזרח
06/06
דרום-מזרח
08/08
יום ראשון 16מזרח/דרום-מזרח
12/13
מזרח/דרום-מזרח
18/19
מזרח/דרום-מזרח
14/19
מזרח
16/19
מזרח
17/19
מזרח
15/16
מזרח/דרום-מזרח
16/17
מזרח/דרום-מזרח
15/17
יום שני 17מזרח
14/16
מזרח
13/14
מזרח
13/14
מזרח
14/16
מזרח
13/14
מזרח
14/15
מזרח
13/15
מזרח
11/12
יום שלישי 18מזרח/דרום-מזרח
11/12
מזרח/דרום-מזרח
10/11
מזרח/דרום-מזרח
12/13
מזרח/דרום-מזרח
13/14
מזרח/צפון-מזרח
10/12
מזרח
11/13
מזרח/צפון-מזרח
12/12
מזרח
14/16
יום רביעי 19מזרח/דרום-מזרח
13/16
מזרח/דרום-מזרח
16/17
מזרח/דרום-מזרח
19/20
מזרח
21/22
מזרח
22/24
מזרח
24/25
מזרח
20/23
מזרח
17/19
יום חמישי 20מזרח
14/15
מזרח
14/15
מזרח
15/16
מזרח/צפון-מזרח
15/16
מזרח
13/14
מזרח
12/12
מזרח
11/13
מזרח/דרום-מזרח
13/14
יום שישי 21מזרח/דרום-מזרח
12/13
מזרח
14/15
מזרח
14/15
מזרח/דרום-מזרח
15/16
מזרח/דרום-מזרח
15/16
מזרח/דרום-מזרח
15/17
מזרח/דרום-מזרח
17/18
מזרח/דרום-מזרח
18/20
יום שבת 22מזרח/דרום-מזרח
18/20
מזרח/דרום-מזרח
18/21
מזרח/דרום-מזרח
19/22
מזרח/דרום-מזרח
18/21
מזרח/דרום-מזרח
18/20
מזרח/דרום-מזרח
18/20
מזרח
18/21
מזרח/דרום-מזרח
19/21
יום ראשון 23מזרח/דרום-מזרח
19/20
מזרח/דרום-מזרח
18/20
מזרח/דרום-מזרח
18/20
מזרח/דרום-מזרח
18/20
מזרח/דרום-מזרח
18/20
מזרח/דרום-מזרח
17/19
מזרח/דרום-מזרח
18/19
מזרח
17/19
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :