עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

פאגו פאגו, איים קטנים שלחוף ארצות הברית

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0104071013161922
יום שבת 15מזרח
16/17
מזרח
17/18
מזרח
17/19
יום ראשון 16מזרח
17/18
מזרח
17/18
מזרח/דרום-מזרח
17/18
מזרח/דרום-מזרח
15/17
מזרח/דרום-מזרח
17/18
מזרח/דרום-מזרח
15/17
מזרח
16/17
מזרח
18/19
יום שני 17מזרח
17/18
מזרח
18/19
מזרח/דרום-מזרח
19/21
מזרח
20/21
מזרח
19/21
מזרח
18/20
מזרח
17/18
מזרח/דרום-מזרח
15/18
יום שלישי 18מזרח/דרום-מזרח
16/18
מזרח
16/17
מזרח
16/17
מזרח
16/16
מזרח
15/17
מזרח
16/17
מזרח
16/17
מזרח/צפון-מזרח
15/16
יום רביעי 19מזרח/צפון-מזרח
12/13
מזרח
12/13
מזרח
13/13
מזרח
13/14
מזרח
12/12
מזרח
11/11
מזרח
11/12
מזרח
12/12
יום חמישי 20מזרח
10/10
מזרח/דרום-מזרח
10/10
מזרח/דרום-מזרח
12/12
מזרח/דרום-מזרח
13/13
מזרח/דרום-מזרח
12/12
דרום-מזרח
10/10
דרום-מזרח
11/11
דרום-מזרח
11/11
יום שישי 21דרום-מזרח
11/11
דרום-מזרח
11/11
דרום-מזרח
11/12
דרום-מזרח
10/11
דרום-מזרח
15/16
דרום/דרום-מזרח
19/20
דרום/דרום-מזרח
20/20
דרום/דרום-מזרח
21/20
יום שבת 22דרום-מזרח
21/21
דרום-מזרח
20/20
דרום-מזרח
18/18
דרום-מזרח
17/17
דרום-מזרח
17/17
מזרח/דרום-מזרח
17/16
מזרח/דרום-מזרח
19/18
מזרח/דרום-מזרח
18/18
יום ראשון 23דרום-מזרח
20/19
דרום-מזרח
19/18
דרום-מזרח
19/18
מזרח/דרום-מזרח
16/17
מזרח/דרום-מזרח
17/17
מזרח/דרום-מזרח
16/16
מזרח/דרום-מזרח
18/17
מזרח/דרום-מזרח
16/17
יום שני 24מזרח/דרום-מזרח
16/16
מזרח/דרום-מזרח
16/16
מזרח/דרום-מזרח
16/17
מזרח
16/17
מזרח/דרום-מזרח
16/17
מזרח
15/16
מזרח
15/16
מזרח
15/16
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :