עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

טאראווה, קיריבטי

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום ראשון 16מזרח
07/08
מזרח/דרום-מזרח
09/09
דרום-מזרח
08/09
דרום-מזרח
08/09
דרום-מזרח
08/09
יום שני 17דרום-מזרח
09/10
דרום-מזרח
10/09
דרום-מזרח
09/10
דרום-מזרח
11/12
דרום-מזרח
09/10
דרום-מזרח
09/10
דרום-מזרח
08/10
מזרח/דרום-מזרח
11/11
יום שלישי 18מזרח/דרום-מזרח
08/10
מזרח/דרום-מזרח
09/10
מזרח/דרום-מזרח
08/09
מזרח/דרום-מזרח
09/09
מזרח
08/09
מזרח
10/10
מזרח/צפון-מזרח
10/11
מזרח/צפון-מזרח
11/12
יום רביעי 19מזרח/צפון-מזרח
11/12
מזרח/צפון-מזרח
12/13
מזרח/צפון-מזרח
12/14
מזרח/צפון-מזרח
12/13
מזרח/צפון-מזרח
09/10
מזרח/צפון-מזרח
10/10
מזרח
12/12
מזרח
12/13
יום חמישי 20מזרח
12/13
מזרח
11/11
מזרח
12/13
מזרח
12/13
מזרח
11/12
מזרח
11/12
מזרח
12/13
מזרח
11/12
יום שישי 21מזרח
10/12
מזרח
11/13
מזרח
13/14
מזרח
12/14
מזרח
12/13
מזרח
10/11
מזרח
10/11
מזרח
10/11
יום שבת 22מזרח
10/11
מזרח
08/09
מזרח/דרום-מזרח
07/08
מזרח/דרום-מזרח
08/08
דרום-מזרח
07/07
מזרח/דרום-מזרח
07/08
דרום-מזרח
07/07
מזרח
07/07
יום ראשון 23מזרח/דרום-מזרח
04/04
מזרח
02/03
דרום-מזרח
01/01
מערב
01/01
מערב/דרום-מערב
01/01
מערב
03/03
מערב/צפון-מערב
03/02
צפון-מערב
03/02
יום שני 24צפון-מערב
03/03
צפון/צפון-מערב
03/03
צפון/צפון-מזרח
04/04
צפון/צפון-מזרח
04/04
צפון/צפון-מזרח
04/04
צפון/צפון-מזרח
03/03
צפון-מזרח
05/05
צפון-מזרח
05/05
יום שלישי 25מזרח/צפון-מזרח
05/05
מזרח
04/04
מזרח
04/05
מזרח
06/07
מזרח
06/06
מזרח
05/06
מזרח
05/06
מזרח
05/06
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :