עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

אולגין, קובה

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום שבת 20מזרח
06/16
יום ראשון 21מזרח/דרום-מזרח
04/06
דרום-מזרח
03/04
מזרח
08/12
מזרח/דרום-מזרח
13/14
מזרח
13/12
מזרח
12/13
מזרח/צפון-מזרח
12/23
מזרח
10/23
יום שני 22מזרח
10/22
מזרח
08/19
מזרח
12/21
מזרח
14/18
מזרח/צפון-מזרח
16/19
מזרח/צפון-מזרח
16/18
מזרח/צפון-מזרח
12/19
מזרח/צפון-מזרח
09/22
יום שלישי 23מזרח
09/21
מזרח
09/21
מזרח
11/20
מזרח
15/18
מזרח/צפון-מזרח
13/15
מזרח/צפון-מזרח
14/16
מזרח/צפון-מזרח
13/24
מזרח
12/24
יום רביעי 24מזרח
11/22
מזרח
07/18
מזרח
12/21
מזרח
16/18
מזרח/צפון-מזרח
15/17
מזרח
17/18
מזרח
12/23
מזרח
10/22
יום חמישי 25מזרח
06/16
מזרח
06/17
מזרח
08/17
מזרח
12/13
מזרח
11/12
מזרח
13/13
מזרח
12/19
מזרח
08/16
יום שישי 26מזרח
08/17
מזרח
06/15
מזרח
07/17
מזרח
10/12
מזרח
11/12
מזרח/צפון-מזרח
12/11
מזרח/דרום-מזרח
14/22
מזרח
04/14
יום שבת 27מזרח
08/18
דרום-מזרח
04/08
דרום-מזרח
03/03
צפון-מזרח
10/12
מזרח/צפון-מזרח
14/16
מזרח/צפון-מזרח
14/17
מזרח/צפון-מזרח
10/19
מזרח
08/19
יום ראשון 28מזרח/צפון-מזרח
09/20
מזרח/צפון-מזרח
09/20
מזרח/צפון-מזרח
11/18
מזרח/צפון-מזרח
15/18
מזרח/צפון-מזרח
16/17
מזרח/צפון-מזרח
15/16
מזרח/צפון-מזרח
12/19
מזרח/צפון-מזרח
09/18
יום שני 29מזרח/צפון-מזרח
09/19
מזרח
09/18
מזרח
09/17
מזרח
11/13
מזרח/צפון-מזרח
11/12
מזרח/צפון-מזרח
15/14
מזרח/צפון-מזרח
11/18
מזרח
06/17
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :