עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

Swindon, אנגליה

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0104071013161922
יום חמישי 25מערב
10/17
מערב
10/16
מערב/דרום-מערב
08/21
יום שישי 26מערב/דרום-מערב
07/20
מערב/דרום-מערב
08/17
מערב/דרום-מערב
07/13
מערב
07/10
מערב
10/11
מערב
11/11
מערב
08/10
מערב/דרום-מערב
06/12
יום שבת 27מערב/דרום-מערב
04/04
מערב/דרום-מערב
03/03
דרום-מערב
04/07
מערב/דרום-מערב
07/08
מערב
08/09
מערב
09/11
צפון/צפון-מערב
08/10
מערב/צפון-מערב
04/05
יום ראשון 28מערב/צפון-מערב
03/03
מערב/צפון-מערב
02/02
מערב/דרום-מערב
01/01
דרום/דרום-מערב
03/03
דרום-מערב
05/05
דרום/דרום-מערב
04/05
דרום
04/06
דרום-מערב
05/05
יום שני 29דרום/דרום-מערב
03/03
דרום
02/02
מערב/דרום-מערב
01/01
דרום
03/04
דרום-מערב
06/07
מערב/דרום-מערב
04/05
צפון-מערב
06/12
מערב/צפון-מערב
02/02
יום שלישי 30מערב/צפון-מערב
01/02
צפון/צפון-מערב
02/02
צפון
02/03
צפון/צפון-מערב
01/00
מערב
01/02
צפון-מערב
04/02
צפון
05/09
צפון
06/09
יום רביעי 31צפון/צפון-מזרח
06/16
צפון/צפון-מזרח
06/15
צפון/צפון-מזרח
07/16
מזרח/צפון-מזרח
08/10
מזרח/צפון-מזרח
06/06
מזרח
04/05
דרום-מזרח
02/03
מערב/דרום-מערב
03/03
יום חמישי 01דרום
05/12
דרום
04/09
דרום
03/05
דרום
04/06
דרום-מערב
05/08
מערב
11/12
מערב
11/16
מערב
09/20
יום שישי 02מערב/דרום-מערב
08/21
דרום-מערב
07/18
דרום-מערב
09/21
מערב/דרום-מערב
10/19
מערב/צפון-מערב
12/15
מערב/צפון-מערב
13/15
צפון-מערב
12/15
מערב/צפון-מערב
06/17
יום שבת 03מערב
04/06
מערב/דרום-מערב
05/09
דרום-מערב
04/10
דרום/דרום-מערב
07/10
דרום/דרום-מערב
07/15
דרום/דרום-מערב
10/18
דרום-מערב
10/18
דרום/דרום-מערב
08/18
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :