עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

טאלאהאסי, פלורידה, ארצות הברית

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום ראשון 21דרום-מערב
03/06
מערב/דרום-מערב
02/02
דרום/דרום-מערב
01/02
דרום/דרום-מערב
03/05
דרום/דרום-מערב
06/06
צפון/צפון-מערב
05/13
מערב/דרום-מערב
01/01
יום שני 22דרום-מזרח
02/02
דרום-מזרח
01/01
מזרח/דרום-מזרח
00/01
דרום/דרום-מערב
03/04
מערב/צפון-מערב
04/06
צפון-מערב
05/05
צפון/צפון-מערב
03/05
צפון
03/05
יום שלישי 23מזרח
02/04
דרום/דרום-מערב
01/01
מזרח/דרום-מזרח
02/03
מזרח/דרום-מזרח
02/03
צפון/צפון-מזרח
01/03
דרום-מזרח
01/04
מזרח
03/07
מזרח
03/05
יום רביעי 24דרום-מזרח
03/06
דרום-מזרח
02/02
דרום-מזרח
02/04
דרום/דרום-מזרח
04/09
דרום/דרום-מזרח
04/09
דרום/דרום-מערב
07/14
דרום/דרום-מערב
04/07
מערב/צפון-מערב
03/03
יום חמישי 25מזרח
02/02
מזרח
03/04
מזרח/דרום-מזרח
03/08
דרום-מזרח
03/05
דרום-מזרח
03/05
דרום
06/07
דרום/דרום-מזרח
04/10
מערב/צפון-מערב
04/07
יום שישי 26צפון-מזרח
04/09
מזרח/צפון-מזרח
02/02
מזרח
02/03
דרום/דרום-מזרח
04/04
דרום/דרום-מערב
02/04
צפון
01/03
צפון/צפון-מערב
04/08
מערב/צפון-מערב
02/02
יום שבת 27צפון-מזרח
03/03
מזרח
01/01
מזרח/צפון-מזרח
01/01
דרום/דרום-מערב
03/04
מערב
03/05
מערב/דרום-מערב
06/10
מזרח/צפון-מזרח
01/01
מזרח
05/15
יום ראשון 28דרום/דרום-מזרח
03/05
דרום-מזרח
02/02
דרום
01/03
דרום/דרום-מערב
03/04
מערב
01/04
מערב/דרום-מערב
08/07
צפון/צפון-מערב
06/12
צפון-מזרח
04/07
יום שני 29דרום
03/03
מערב/דרום-מערב
01/02
צפון/צפון-מזרח
01/01
מערב/צפון-מערב
00/01
צפון-מערב
02/03
דרום/דרום-מערב
04/04
דרום/דרום-מערב
04/11
מערב/דרום-מערב
04/09
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :