עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

פלורס, גואטמלה

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0003060912151821
יום ראשון 21מזרח/צפון-מזרח
05/18
יום שני 22מזרח/צפון-מזרח
02/09
מזרח
02/03
מזרח
02/03
מזרח/דרום-מזרח
03/08
מזרח
04/09
מזרח/צפון-מזרח
08/10
מזרח/צפון-מזרח
07/18
מזרח/צפון-מזרח
05/17
יום שלישי 23מזרח/צפון-מזרח
02/05
צפון-מזרח
02/02
צפון-מזרח
02/05
מזרח
07/13
מזרח/דרום-מזרח
06/13
מזרח
07/12
מזרח/צפון-מזרח
07/18
מזרח/צפון-מזרח
06/20
יום רביעי 24מזרח
03/15
מזרח/דרום-מזרח
02/05
מזרח
02/03
מזרח/דרום-מזרח
04/08
דרום-מזרח
04/09
מזרח
04/12
מזרח/צפון-מזרח
07/18
מזרח/צפון-מזרח
06/19
יום חמישי 25מזרח/צפון-מזרח
03/14
מזרח
02/06
מזרח/צפון-מזרח
02/06
מזרח
04/08
מזרח/דרום-מזרח
04/09
מזרח/צפון-מזרח
08/11
מזרח
05/14
מזרח/צפון-מזרח
04/17
יום שישי 26מזרח/צפון-מזרח
01/01
מזרח/צפון-מזרח
02/03
מזרח/צפון-מזרח
02/05
מזרח/דרום-מזרח
05/10
מזרח/דרום-מזרח
03/09
מזרח/צפון-מזרח
05/13
מזרח/צפון-מזרח
07/15
מזרח/צפון-מזרח
05/16
יום שבת 27מזרח/צפון-מזרח
03/08
צפון-מזרח
02/06
מזרח
02/07
מזרח
06/12
מזרח
06/13
צפון-מזרח
09/15
מזרח/צפון-מזרח
07/19
מזרח/צפון-מזרח
04/18
יום ראשון 28מזרח/צפון-מזרח
03/12
צפון-מזרח
01/03
מזרח/צפון-מזרח
01/04
מזרח/צפון-מזרח
03/08
מזרח/צפון-מזרח
05/10
מזרח/צפון-מזרח
07/18
מזרח
07/24
מזרח
06/21
יום שני 29צפון
02/02
צפון-מזרח
02/09
צפון-מזרח
02/07
מזרח
05/15
מזרח/צפון-מזרח
07/15
מזרח/צפון-מזרח
07/15
מזרח/צפון-מזרח
07/19
מזרח/צפון-מזרח
05/19
יום שלישי 30מזרח
02/14
צפון/צפון-מזרח
01/02
מזרח
02/06
מזרח/דרום-מזרח
03/08
מזרח
04/10
מזרח/צפון-מזרח
04/08
צפון
00/02
מערב/צפון-מערב
00/01
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :