עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

מנגואה, ניקרגואה

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0003060912151821
יום ראשון 21מזרח/דרום-מזרח
08/12
יום שני 22מזרח/דרום-מזרח
07/13
מזרח/דרום-מזרח
05/07
מזרח
04/10
מזרח
09/16
מזרח
12/17
מזרח
14/19
מזרח
11/19
מזרח
07/16
יום שלישי 23מזרח
07/14
מזרח
05/12
מזרח
07/15
מזרח
13/19
מזרח
14/18
מזרח
14/20
מזרח/דרום-מזרח
10/17
מזרח/דרום-מזרח
08/13
יום רביעי 24מזרח/דרום-מזרח
08/12
מזרח/דרום-מזרח
07/09
מזרח/דרום-מזרח
06/07
מזרח
07/12
מזרח
11/14
מזרח
11/18
דרום-מזרח
08/10
דרום-מזרח
10/12
יום חמישי 25דרום-מזרח
08/10
מזרח
02/02
צפון/צפון-מזרח
01/01
מזרח/דרום-מזרח
04/06
מזרח/דרום-מזרח
07/11
מזרח/דרום-מזרח
09/17
מזרח/דרום-מזרח
06/08
מזרח/דרום-מזרח
06/10
יום שישי 26דרום-מזרח
07/08
מזרח/דרום-מזרח
06/09
מזרח
04/06
דרום-מזרח
05/10
מזרח
07/12
מזרח/דרום-מזרח
08/12
מזרח
07/12
מזרח/דרום-מזרח
09/16
יום שבת 27מזרח
09/19
מזרח/דרום-מזרח
07/12
מזרח
04/07
מזרח
10/16
מזרח/דרום-מזרח
12/17
מזרח
14/17
מזרח/דרום-מזרח
09/16
דרום-מזרח
10/14
יום ראשון 28מזרח/דרום-מזרח
08/11
מזרח/דרום-מזרח
06/06
מזרח/דרום-מזרח
06/07
מזרח/דרום-מזרח
06/08
מזרח/דרום-מזרח
06/08
מזרח/דרום-מזרח
07/10
מזרח
06/09
מזרח/דרום-מזרח
07/12
יום שני 29מזרח
06/09
מזרח/דרום-מזרח
07/14
מזרח
07/14
מזרח
12/21
מזרח
13/19
מזרח
11/16
מזרח/צפון-מזרח
12/20
מזרח/צפון-מזרח
08/17
יום שלישי 30מזרח
07/11
צפון-מזרח
08/21
מזרח/צפון-מזרח
07/16
מזרח/צפון-מזרח
13/23
מזרח/צפון-מזרח
15/20
מזרח
14/20
מזרח/דרום-מזרח
10/18
מזרח/דרום-מזרח
07/10
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :