עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

Midelt, מרוקו

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0104071013161922
יום ראשון 14מערב
10/18
יום שני 15דרום-מערב
06/06
מערב/דרום-מערב
06/06
מערב/דרום-מערב
04/04
צפון/צפון-מערב
03/02
צפון/צפון-מערב
08/08
מערב/צפון-מערב
20/19
מערב/צפון-מערב
08/09
מערב/דרום-מערב
10/15
יום שלישי 16צפון-מזרח
04/04
מזרח/צפון-מזרח
05/05
צפון/צפון-מזרח
02/03
צפון-מזרח
04/09
דרום
19/15
דרום
16/14
דרום
12/11
מערב/דרום-מערב
07/07
יום רביעי 17מזרח
03/03
מזרח/דרום-מזרח
04/04
מזרח
03/03
צפון-מזרח
04/07
דרום/דרום-מערב
14/18
מערב/דרום-מערב
14/17
מזרח
01/10
מערב/דרום-מערב
03/05
יום חמישי 18דרום/דרום-מזרח
03/03
דרום-מזרח
02/02
מזרח/צפון-מזרח
02/02
מזרח
04/07
דרום
09/13
דרום
17/15
דרום/דרום-מערב
17/15
מערב/דרום-מערב
09/10
יום שישי 19מערב/דרום-מערב
09/13
דרום-מערב
04/04
מערב/דרום-מערב
02/02
מזרח/צפון-מזרח
07/10
מזרח/צפון-מזרח
11/14
מערב
15/11
מערב/צפון-מערב
05/08
צפון/צפון-מזרח
06/06
יום שבת 20דרום/דרום-מזרח
06/06
מערב
02/02
מערב
03/03
מערב
01/02
צפון/צפון-מערב
07/11
צפון/צפון-מזרח
11/10
צפון-מזרח
09/13
דרום-מערב
07/10
יום ראשון 21מערב/צפון-מערב
02/02
מערב/דרום-מערב
05/04
דרום/דרום-מזרח
01/01
מזרח/צפון-מזרח
05/05
צפון
08/09
מערב/צפון-מערב
18/12
צפון/צפון-מערב
10/10
דרום/דרום-מזרח
07/09
יום שני 22מערב
03/03
מזרח
02/02
צפון/צפון-מזרח
02/02
צפון-מזרח
02/03
צפון
06/09
מערב/צפון-מערב
21/13
דרום-מזרח
19/23
מערב/דרום-מערב
01/02
יום שלישי 23מערב/דרום-מערב
06/08
דרום-מערב
07/07
דרום-מערב
01/01
צפון/צפון-מזרח
02/01
מערב/צפון-מערב
03/11
מערב/צפון-מערב
17/13
צפון/צפון-מערב
19/16
מערב
05/05
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :