עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

טנג'יר, מרוקו

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0104071013161922
יום ראשון 14מערב/צפון-מערב
09/09
מערב/צפון-מערב
07/08
מערב
05/07
יום שני 15מערב/דרום-מערב
04/06
דרום-מערב
05/07
דרום-מערב
05/08
מערב
07/09
צפון-מערב
09/10
צפון-מערב
11/12
מערב/צפון-מערב
08/11
מערב/דרום-מערב
04/06
יום שלישי 16דרום-מערב
05/07
דרום-מערב
05/07
דרום-מערב
04/06
מערב
07/08
מערב/צפון-מערב
09/09
צפון-מערב
08/09
צפון-מערב
06/08
מערב
04/05
יום רביעי 17דרום/דרום-מערב
03/03
דרום
03/03
מזרח
02/02
צפון-מזרח
07/09
מזרח/צפון-מזרח
15/16
מזרח/צפון-מזרח
17/22
מזרח/צפון-מזרח
14/23
מזרח/צפון-מזרח
08/15
יום חמישי 18מזרח
08/14
מזרח
08/14
מזרח/צפון-מזרח
05/08
מזרח/צפון-מזרח
09/11
מזרח/צפון-מזרח
13/14
מזרח/צפון-מזרח
12/14
מזרח/צפון-מזרח
11/15
מזרח/צפון-מזרח
06/08
יום שישי 19מזרח
05/06
דרום-מזרח
05/07
מזרח/דרום-מזרח
04/06
מזרח/צפון-מזרח
04/04
צפון
07/05
צפון/צפון-מערב
09/10
צפון/צפון-מזרח
05/07
מזרח/צפון-מזרח
01/01
יום שבת 20צפון/צפון-מזרח
03/03
דרום-מערב
03/03
מערב/דרום-מערב
03/03
מערב/דרום-מערב
08/10
מערב
10/12
מערב/צפון-מערב
09/14
מערב/צפון-מערב
07/12
דרום-מערב
05/06
יום ראשון 21דרום/דרום-מערב
06/08
דרום-מערב
06/09
דרום-מערב
06/09
מערב
08/12
מערב/צפון-מערב
08/10
צפון-מערב
08/08
צפון/צפון-מערב
04/03
צפון-מזרח
03/04
יום שני 22דרום-מזרח
03/03
מזרח
04/04
מזרח/דרום-מזרח
05/06
צפון-מזרח
04/05
צפון/צפון-מזרח
07/05
צפון-מזרח
07/05
צפון/צפון-מערב
07/08
מערב/צפון-מערב
02/02
יום שלישי 23דרום-מערב
03/04
דרום-מערב
02/02
דרום/דרום-מערב
03/03
מערב
04/05
צפון-מערב
07/06
מערב/צפון-מערב
07/05
מערב/צפון-מערב
06/05
מערב/דרום-מערב
02/03
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :