עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

לרוויק, איי שטלנד, סקוטלנד

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0104071013161922
יום שני 20דרום-מזרח
06/06
מזרח/דרום-מזרח
08/09
מזרח/דרום-מזרח
08/10
מזרח/דרום-מזרח
08/12
מזרח/דרום-מזרח
07/14
יום שלישי 21מזרח/דרום-מזרח
06/14
מזרח/דרום-מזרח
05/09
מזרח/דרום-מזרח
09/17
דרום-מזרח
11/18
דרום/דרום-מזרח
12/23
דרום-מזרח
12/22
דרום-מזרח
11/25
מזרח/דרום-מזרח
10/22
יום רביעי 22דרום-מזרח
12/25
דרום-מזרח
10/26
דרום-מזרח
10/26
דרום-מזרח
13/22
דרום-מזרח
12/20
דרום-מזרח
11/19
מזרח/דרום-מזרח
07/13
מזרח
11/19
יום חמישי 23מזרח
16/33
דרום-מזרח
13/21
דרום/דרום-מזרח
09/17
דרום/דרום-מערב
05/07
צפון-מערב
23/30
צפון-מערב
23/34
צפון-מערב
21/31
צפון-מערב
19/27
יום שישי 24צפון-מערב
17/24
צפון-מערב
15/22
צפון-מערב
14/20
צפון-מערב
12/14
צפון-מערב
11/12
צפון-מערב
10/12
צפון-מערב
07/08
צפון-מערב
03/03
יום שבת 25דרום-מערב
01/01
דרום/דרום-מזרח
02/02
דרום-מזרח
03/04
דרום-מזרח
09/11
דרום-מזרח
10/13
דרום/דרום-מזרח
11/16
דרום/דרום-מזרח
12/19
דרום/דרום-מזרח
11/23
יום ראשון 26דרום/דרום-מזרח
13/24
דרום/דרום-מזרח
13/25
דרום
13/24
דרום
14/21
דרום
14/19
דרום
10/16
דרום
09/17
דרום
10/19
יום שני 27דרום
08/15
דרום/דרום-מערב
06/10
דרום
04/06
דרום/דרום-מערב
05/07
דרום-מערב
04/04
דרום-מערב
05/04
דרום-מערב
04/04
דרום/דרום-מזרח
02/02
יום שלישי 28דרום/דרום-מזרח
03/03
דרום-מזרח
02/02
מזרח/דרום-מזרח
04/05
דרום-מזרח
07/09
דרום-מזרח
07/08
מזרח/דרום-מזרח
07/08
מזרח
08/09
מזרח/צפון-מזרח
05/06
יום רביעי 29מזרח/צפון-מזרח
05/06
מזרח/צפון-מזרח
05/07
מזרח/צפון-מזרח
06/10
מזרח/צפון-מזרח
10/14
מזרח
10/14
מזרח
07/11
מזרח/צפון-מזרח
06/09
מזרח/צפון-מזרח
07/12
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :