עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

קסרס, ספרד

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום שלישי 23מערב/דרום-מערב
03/03
יום רביעי 24מערב/צפון-מערב
03/03
דרום-מערב
02/02
דרום/דרום-מערב
02/02
דרום
02/03
מערב/דרום-מערב
07/07
מערב/דרום-מערב
08/10
מערב/דרום-מערב
13/11
מערב
10/23
יום חמישי 25מערב
05/05
דרום-מערב
04/04
דרום/דרום-מערב
04/04
דרום/דרום-מערב
05/05
דרום-מערב
07/06
מערב
07/06
מערב
07/08
מערב
12/24
יום שישי 26מערב/דרום-מערב
06/08
דרום-מערב
05/06
דרום-מערב
04/05
מערב/דרום-מערב
05/03
מערב/דרום-מערב
04/03
מערב
06/05
מערב
07/05
מערב
12/24
יום שבת 27מערב
06/12
מערב/דרום-מערב
05/06
דרום-מערב
04/05
מערב
05/03
מערב/דרום-מערב
06/06
מערב
08/07
מערב/צפון-מערב
07/05
צפון-מערב
08/16
יום ראשון 28מערב/דרום-מערב
05/04
צפון/צפון-מזרח
02/02
צפון/צפון-מזרח
02/02
מזרח/דרום-מזרח
05/06
דרום/דרום-מזרח
05/08
דרום
06/06
דרום-מערב
03/05
מערב/צפון-מערב
03/03
יום שני 29דרום
02/02
מזרח
02/02
מזרח
03/03
מזרח
06/06
דרום
03/05
צפון-מערב
06/12
מערב/צפון-מערב
05/10
דרום-מזרח
04/04
יום שלישי 30מערב/דרום-מערב
03/03
מזרח
03/03
דרום/דרום-מזרח
02/02
מזרח/צפון-מזרח
06/05
דרום
05/08
דרום/דרום-מערב
09/10
מזרח/צפון-מזרח
24/29
צפון
06/10
יום רביעי 31מזרח/דרום-מזרח
06/07
דרום/דרום-מזרח
04/04
דרום/דרום-מזרח
02/02
דרום
04/05
דרום-מערב
10/13
מערב/דרום-מערב
14/18
מערב/דרום-מערב
12/13
מערב/דרום-מערב
05/05
יום חמישי 01דרום-מערב
04/04
דרום-מערב
03/03
דרום/דרום-מערב
03/03
דרום/דרום-מערב
05/04
מערב/דרום-מערב
06/04
מערב
06/06
מערב
08/08
מערב/צפון-מערב
13/23
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :