עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

North Bay, אונטריו, קנדה

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום שבת 20צפון-מזרח
09/16
יום ראשון 21מזרח/צפון-מזרח
08/13
צפון-מזרח
06/08
מזרח/צפון-מזרח
05/07
צפון
03/05
מערב/צפון-מערב
04/06
מערב/צפון-מערב
05/06
צפון/צפון-מערב
03/04
מזרח/דרום-מזרח
06/07
יום שני 22דרום/דרום-מזרח
03/04
דרום/דרום-מזרח
04/04
דרום/דרום-מערב
02/03
מערב
04/05
מערב/צפון-מערב
02/04
צפון/צפון-מזרח
02/03
מערב/צפון-מערב
01/02
מערב/דרום-מערב
04/05
יום שלישי 23דרום/דרום-מערב
02/02
דרום-מערב
03/03
דרום
03/03
דרום-מערב
03/04
מערב/צפון-מערב
03/06
מערב/צפון-מערב
05/09
מערב/דרום-מערב
02/02
מערב
02/03
יום רביעי 24דרום/דרום-מזרח
02/02
דרום-מזרח
06/07
דרום/דרום-מערב
03/06
מערב
05/07
דרום-מערב
04/07
מערב/דרום-מערב
03/04
מערב/דרום-מערב
03/03
צפון-מזרח
04/06
יום חמישי 25צפון-מזרח
07/11
צפון-מזרח
07/13
צפון/צפון-מזרח
07/12
צפון/צפון-מזרח
08/13
צפון/צפון-מזרח
07/10
צפון
10/13
צפון-מזרח
07/11
צפון/צפון-מזרח
03/03
יום שישי 26מערב/צפון-מערב
02/03
צפון-מערב
02/03
מערב/צפון-מערב
02/03
מערב/דרום-מערב
03/04
מערב/צפון-מערב
03/06
מערב
06/10
מערב/דרום-מערב
11/19
דרום-מערב
11/20
יום שבת 27דרום-מערב
09/19
דרום-מערב
11/24
דרום-מערב
11/21
מערב/דרום-מערב
12/19
מערב/דרום-מערב
14/21
מערב/דרום-מערב
12/20
דרום-מערב
10/19
דרום-מערב
10/24
יום ראשון 28דרום-מערב
09/24
דרום/דרום-מערב
11/24
דרום/דרום-מערב
11/23
דרום-מערב
11/18
דרום-מערב
12/19
דרום-מערב
12/19
דרום-מערב
09/18
דרום/דרום-מערב
06/17
יום שני 29דרום/דרום-מערב
08/19
דרום-מערב
14/28
דרום/דרום-מערב
12/25
מערב/דרום-מערב
11/16
מערב/דרום-מערב
07/14
מערב/דרום-מערב
13/21
צפון
11/19
צפון
13/17
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :