עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

בלפאסט, צפון אירלנד

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0104071013161922
יום שני 24דרום
06/10
דרום
09/11
דרום
08/12
דרום/דרום-מזרח
07/11
דרום
03/03
יום שלישי 25מערב/דרום-מערב
05/12
מערב
04/09
מערב
02/06
צפון-מערב
04/04
צפון-מערב
08/07
צפון-מערב
08/08
צפון-מערב
09/10
צפון-מערב
04/04
יום רביעי 26מערב/צפון-מערב
04/04
מערב/צפון-מערב
03/02
מזרח/צפון-מזרח
02/04
מזרח/דרום-מזרח
04/05
דרום-מזרח
10/13
דרום/דרום-מזרח
08/13
דרום/דרום-מזרח
07/17
דרום/דרום-מערב
08/22
יום חמישי 27דרום/דרום-מערב
10/23
דרום-מערב
12/22
דרום-מערב
13/24
דרום/דרום-מערב
15/26
דרום-מערב
18/26
מערב/דרום-מערב
18/26
מערב
15/26
מערב/דרום-מערב
15/27
יום שישי 28מערב/דרום-מערב
14/25
מערב
15/24
מערב/דרום-מערב
11/20
מערב/דרום-מערב
12/17
מערב/דרום-מערב
13/16
מערב/דרום-מערב
13/17
מערב
11/18
מערב/דרום-מערב
06/13
יום שבת 29מערב/דרום-מערב
06/17
מערב/דרום-מערב
06/16
מערב/דרום-מערב
07/18
מערב
12/17
מערב
12/17
מערב
14/20
מערב
10/19
מערב
09/18
יום ראשון 30מערב
09/19
מערב/צפון-מערב
10/20
מערב/צפון-מערב
10/18
מערב/צפון-מערב
10/13
מערב/צפון-מערב
10/14
מערב
07/11
מערב
06/11
מערב/צפון-מערב
06/16
יום שני 01דרום-מערב
04/05
דרום-מערב
06/15
דרום-מערב
06/11
דרום-מערב
08/12
דרום-מערב
09/14
דרום-מערב
08/12
מערב/דרום-מערב
06/10
צפון-מערב
05/11
יום שלישי 02מערב
04/08
מערב
05/08
מערב
05/11
מערב/צפון-מערב
07/09
מערב
07/09
מערב/דרום-מערב
08/12
צפון-מערב
03/05
מזרח/דרום-מזרח
03/03
יום רביעי 03דרום-מערב
05/11
דרום/דרום-מערב
05/15
דרום/דרום-מזרח
05/16
מערב
17/25
מערב/צפון-מערב
13/25
מערב/צפון-מערב
13/22
צפון-מערב
13/22
מערב/צפון-מערב
11/24
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :