עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

לרוויק, איי שטלנד, סקוטלנד

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0104071013161922
יום שני 27מזרח/דרום-מזרח
09/14
מזרח/דרום-מזרח
10/14
מזרח/דרום-מזרח
08/11
מזרח/דרום-מזרח
08/10
דרום/דרום-מזרח
07/10
יום שלישי 28דרום
08/13
דרום
08/17
דרום
07/11
דרום/דרום-מזרח
06/07
דרום/דרום-מזרח
06/07
דרום-מזרח
09/10
דרום/דרום-מזרח
09/12
דרום/דרום-מזרח
05/10
יום רביעי 29מזרח/דרום-מזרח
03/03
מזרח/דרום-מזרח
04/06
מזרח/דרום-מזרח
06/08
מזרח/דרום-מזרח
05/05
מזרח
05/04
מזרח/דרום-מזרח
03/03
מזרח
04/04
צפון
04/04
יום חמישי 30צפון/צפון-מערב
04/04
צפון/צפון-מערב
04/09
צפון
09/14
צפון
10/13
צפון
09/11
צפון/צפון-מערב
10/12
צפון
10/13
צפון/צפון-מערב
09/13
יום שישי 31צפון/צפון-מערב
08/14
צפון/צפון-מערב
07/14
צפון-מערב
08/12
מערב/צפון-מערב
11/14
מערב/צפון-מערב
11/16
מערב/צפון-מערב
11/16
מערב/צפון-מערב
12/17
מערב/צפון-מערב
09/17
יום שבת 01מערב/צפון-מערב
09/16
מערב/צפון-מערב
09/17
צפון-מערב
10/16
צפון-מערב
12/16
צפון-מערב
12/17
מערב/צפון-מערב
12/17
מערב/צפון-מערב
11/17
צפון-מערב
10/19
יום ראשון 02צפון-מערב
10/19
צפון-מערב
08/17
צפון-מערב
10/18
מערב/צפון-מערב
10/15
מערב/צפון-מערב
12/15
צפון-מערב
11/17
צפון-מערב
11/18
צפון-מערב
10/18
יום שני 03צפון-מערב
10/15
צפון-מערב
10/15
צפון-מערב
10/15
צפון-מערב
10/14
מערב/צפון-מערב
10/13
מערב/צפון-מערב
09/12
מערב/צפון-מערב
09/14
מערב
05/10
יום שלישי 04מערב
05/12
מערב/דרום-מערב
05/13
מערב
10/18
מערב
11/17
מערב
12/18
מערב
13/19
מערב
11/20
מערב
11/21
יום רביעי 05מערב
12/21
מערב
14/22
מערב/צפון-מערב
13/19
מערב/צפון-מערב
14/19
מערב/צפון-מערב
13/17
מערב/צפון-מערב
11/13
מערב
09/12
מערב/דרום-מערב
10/14
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :