עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

ארקיפה, פרו

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0104071013161922
יום שלישי 21מערב
06/03
צפון-מזרח
02/02
צפון-מזרח
02/02
יום רביעי 22צפון-מזרח
04/04
צפון/צפון-מזרח
02/02
מזרח
02/02
מערב/דרום-מערב
05/03
מערב/דרום-מערב
09/05
מערב/דרום-מערב
09/06
צפון/צפון-מערב
01/01
צפון-מזרח
03/03
יום חמישי 23מזרח
00/00
מזרח
01/01
מזרח/צפון-מזרח
04/03
מערב/דרום-מערב
05/03
מערב/דרום-מערב
09/06
מערב
06/03
צפון-מזרח
01/02
צפון/צפון-מערב
01/01
יום שישי 24צפון/צפון-מזרח
02/02
צפון-מזרח
02/02
צפון-מערב
00/01
מערב/דרום-מערב
05/02
מערב/דרום-מערב
09/05
מערב
08/04
מערב
01/01
דרום-מערב
01/01
יום שבת 25מזרח/דרום-מזרח
01/01
דרום
02/02
מזרח/דרום-מזרח
03/03
דרום-מערב
05/03
מערב/דרום-מערב
10/06
מערב
06/04
דרום/דרום-מזרח
01/01
דרום/דרום-מזרח
01/02
יום ראשון 26דרום-מזרח
01/01
מזרח
02/02
מזרח/צפון-מזרח
03/03
דרום-מערב
05/03
מערב/דרום-מערב
10/06
מערב/דרום-מערב
07/04
דרום-מזרח
01/01
מזרח/דרום-מזרח
01/01
יום שני 27צפון-מזרח
01/01
צפון-מזרח
02/02
צפון-מזרח
03/03
דרום-מערב
05/03
מערב/דרום-מערב
09/05
מערב
08/05
מזרח/דרום-מזרח
01/01
דרום/דרום-מזרח
01/02
יום שלישי 28מזרח/צפון-מזרח
03/03
צפון-מזרח
01/01
צפון-מזרח
01/02
דרום-מערב
05/03
מערב/דרום-מערב
09/05
מערב
06/03
דרום-מערב
01/02
צפון/צפון-מזרח
01/01
יום רביעי 29מערב/דרום-מערב
01/01
מזרח/צפון-מזרח
01/01
דרום/דרום-מזרח
01/01
דרום-מערב
05/03
מערב/דרום-מערב
08/04
מערב
06/03
מערב
00/01
צפון/צפון-מערב
01/01
יום חמישי 30מזרח
02/02
צפון-מזרח
01/01
דרום/דרום-מזרח
00/01
מערב/דרום-מערב
04/02
מערב/דרום-מערב
07/04
מערב
05/03
דרום
01/01
צפון-מזרח
01/01
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :