עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

Kalamazoo / Battle Creek, מישיגן, ארצות הברית

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום שני 22דרום-מזרח
02/02
דרום-מזרח
03/03
דרום
01/01
יום שלישי 23דרום/דרום-מזרח
03/03
דרום
02/02
דרום/דרום-מערב
03/04
דרום-מערב
04/05
דרום-מערב
05/06
מערב
07/08
דרום-מערב
04/05
דרום-מערב
05/05
יום רביעי 24דרום-מערב
04/04
דרום-מערב
05/07
דרום-מערב
07/16
מערב
12/16
מערב
11/13
מערב/צפון-מערב
10/12
מערב/צפון-מערב
09/15
צפון-מערב
07/15
יום חמישי 25צפון/צפון-מערב
06/11
צפון/צפון-מערב
05/09
צפון
05/10
צפון
05/05
צפון
05/06
צפון/צפון-מזרח
07/06
צפון-מזרח
05/10
צפון
04/04
יום שישי 26מזרח/צפון-מזרח
04/04
מזרח
05/05
מזרח/דרום-מזרח
04/07
מזרח/דרום-מזרח
05/06
מזרח/דרום-מזרח
04/05
מזרח
05/04
מזרח
04/04
מזרח/דרום-מזרח
05/05
יום שבת 27דרום-מזרח
06/06
דרום-מזרח
05/05
דרום-מזרח
05/08
דרום/דרום-מזרח
05/06
דרום/דרום-מזרח
05/06
דרום/דרום-מזרח
04/05
מזרח/דרום-מזרח
05/05
דרום/דרום-מזרח
06/06
יום ראשון 28דרום/דרום-מזרח
05/05
דרום/דרום-מזרח
06/07
דרום/דרום-מזרח
06/14
דרום
08/11
דרום/דרום-מערב
10/12
דרום-מערב
08/12
דרום-מערב
08/18
דרום/דרום-מערב
08/23
יום שני 29דרום/דרום-מערב
08/23
דרום/דרום-מערב
08/21
דרום-מערב
08/23
דרום-מערב
11/16
דרום-מערב
13/18
מערב/דרום-מערב
11/19
מערב/דרום-מערב
07/16
מערב/צפון-מערב
05/06
יום שלישי 30מערב/צפון-מערב
05/08
צפון/צפון-מערב
04/04
מערב/צפון-מערב
04/08
צפון
06/08
צפון/צפון-מזרח
05/09
צפון/צפון-מערב
05/07
מערב/דרום-מערב
03/04
צפון-מזרח
04/04
יום רביעי 31מזרח/דרום-מזרח
04/04
דרום
05/05
דרום/דרום-מזרח
05/12
דרום
07/12
דרום
10/14
דרום
08/11
דרום/דרום-מערב
06/12
דרום
07/18
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :