עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

Berlin, ניו המפשייר, ארצות הברית

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום שבת 20דרום-מערב
03/03
יום ראשון 21מערב/דרום-מערב
03/03
מערב/דרום-מערב
03/03
מערב/צפון-מערב
03/04
מערב
05/10
מערב
05/11
מערב/צפון-מערב
08/12
מערב/צפון-מערב
03/03
דרום-מערב
03/03
יום שני 22דרום-מערב
02/02
מערב/דרום-מערב
02/02
מערב/צפון-מערב
02/03
מערב/צפון-מערב
03/05
מערב
06/09
מערב
06/08
דרום/דרום-מזרח
03/03
מזרח/דרום-מזרח
03/03
יום שלישי 23מזרח
02/02
דרום-מזרח
02/02
מזרח
01/01
מזרח/צפון-מזרח
02/02
מזרח
02/03
צפון/צפון-מזרח
01/01
מזרח/דרום-מזרח
02/02
דרום/דרום-מזרח
02/02
יום רביעי 24דרום-מזרח
02/02
מזרח/דרום-מזרח
02/02
דרום-מזרח
03/05
דרום-מזרח
03/05
דרום-מזרח
03/06
דרום-מזרח
03/04
מזרח/דרום-מזרח
03/03
דרום/דרום-מזרח
03/03
יום חמישי 25דרום/דרום-מערב
02/02
דרום-מערב
02/02
דרום-מערב
01/03
מערב
03/07
מערב
03/04
מערב/צפון-מערב
01/01
דרום
02/02
מערב/דרום-מערב
02/02
יום שישי 26מערב
03/03
מערב
03/03
מערב/צפון-מערב
03/05
מערב/צפון-מערב
04/05
מערב
05/07
צפון-מערב
05/08
צפון-מערב
02/02
מערב/דרום-מערב
02/02
יום שבת 27מערב/דרום-מערב
02/02
מערב/דרום-מערב
02/02
מערב/צפון-מערב
03/04
מערב/דרום-מערב
05/09
מערב/דרום-מערב
08/10
מערב
09/11
מערב/דרום-מערב
03/03
מערב/דרום-מערב
03/03
יום ראשון 28מערב/דרום-מערב
03/03
דרום/דרום-מערב
03/03
דרום-מערב
01/01
מערב/דרום-מערב
01/04
מערב/צפון-מערב
05/06
מערב/צפון-מערב
05/05
דרום/דרום-מערב
03/03
דרום-מערב
02/02
יום שני 29דרום/דרום-מערב
03/03
דרום-מערב
02/02
דרום/דרום-מערב
01/03
דרום-מערב
06/12
דרום/דרום-מערב
11/15
דרום/דרום-מערב
08/15
דרום/דרום-מערב
03/08
דרום/דרום-מערב
03/03
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :