עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

Rochester, ניו המפשייר, ארצות הברית

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום שבת 20מערב/דרום-מערב
04/14
יום ראשון 21מערב/דרום-מערב
04/09
מערב/צפון-מערב
04/09
מערב/צפון-מערב
03/06
מערב/צפון-מערב
06/09
צפון-מערב
08/10
צפון/צפון-מערב
02/08
דרום-מזרח
02/02
צפון-מערב
03/03
יום שני 22צפון/צפון-מערב
04/04
צפון-מערב
02/02
צפון-מערב
01/02
דרום/דרום-מערב
03/05
דרום
06/09
דרום-מזרח
07/11
דרום-מזרח
03/10
מזרח/צפון-מזרח
02/02
יום שלישי 23צפון-מערב
02/03
דרום-מזרח
02/02
מזרח/דרום-מזרח
01/02
דרום/דרום-מזרח
04/06
דרום-מזרח
02/06
מזרח
02/05
מזרח/דרום-מזרח
02/05
מזרח
01/02
יום רביעי 24מזרח
02/04
מזרח/דרום-מזרח
02/05
דרום-מזרח
02/07
דרום/דרום-מזרח
03/07
דרום/דרום-מזרח
04/06
דרום-מזרח
03/07
מזרח
01/01
מערב/צפון-מערב
01/01
יום חמישי 25מערב/צפון-מערב
02/02
מערב/דרום-מערב
02/02
דרום/דרום-מערב
04/06
דרום/דרום-מערב
05/08
דרום-מערב
05/08
צפון/צפון-מזרח
02/03
מערב/דרום-מערב
02/02
דרום/דרום-מערב
03/04
יום שישי 26מערב/דרום-מערב
05/16
מערב/דרום-מערב
05/17
מערב/צפון-מערב
05/10
צפון/צפון-מערב
04/05
צפון/צפון-מערב
02/05
דרום-מזרח
02/03
דרום
03/03
מערב
02/02
יום שבת 27צפון-מערב
04/04
צפון-מערב
04/03
מערב/צפון-מערב
02/04
מערב/צפון-מערב
04/06
מערב/דרום-מערב
06/09
מערב
05/08
דרום-מזרח
02/02
מערב
04/03
יום ראשון 28מערב
04/06
מערב/צפון-מערב
03/03
צפון-מערב
02/04
דרום-מערב
04/05
דרום-מערב
05/06
דרום/דרום-מזרח
05/06
דרום-מזרח
02/02
דרום-מערב
09/24
יום שני 29דרום-מערב
05/20
דרום/דרום-מערב
04/20
דרום-מערב
07/17
דרום/דרום-מערב
08/13
דרום/דרום-מערב
11/14
דרום-מערב
10/20
דרום-מערב
09/25
דרום/דרום-מערב
05/16
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :