עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

ארזורום, טורקיה

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0003060912151821
יום ראשון 14מזרח
08/09
צפון/צפון-מערב
08/09
מזרח/דרום-מזרח
01/01
צפון-מזרח
05/08
יום שני 15מזרח/צפון-מזרח
06/07
מזרח/צפון-מזרח
05/05
מזרח/צפון-מזרח
05/06
מזרח
06/09
מזרח
07/09
מערב
15/21
דרום
04/03
דרום-מזרח
03/03
יום שלישי 16מזרח/דרום-מזרח
04/04
מזרח
04/03
מזרח/צפון-מזרח
04/04
מזרח
05/07
מזרח/צפון-מזרח
05/04
מזרח/צפון-מזרח
10/13
דרום
02/02
צפון-מזרח
05/05
יום רביעי 17מזרח/צפון-מזרח
05/05
מזרח/צפון-מזרח
05/04
מזרח/צפון-מזרח
04/03
מזרח
04/05
מזרח
03/02
צפון-מזרח
10/13
מזרח/דרום-מזרח
02/02
צפון-מזרח
04/04
יום חמישי 18מזרח/צפון-מזרח
05/08
מזרח/צפון-מזרח
06/07
מזרח
03/03
דרום-מזרח
03/03
מזרח/דרום-מזרח
05/05
מזרח
06/04
צפון/צפון-מערב
06/09
צפון
00/01
יום שישי 19מזרח/צפון-מזרח
04/04
צפון-מזרח
05/06
מזרח/צפון-מזרח
03/03
מזרח/דרום-מזרח
04/08
מזרח/צפון-מזרח
07/07
צפון-מזרח
08/07
צפון-מזרח
10/12
מזרח/צפון-מזרח
09/18
יום שבת 20מזרח/צפון-מזרח
04/07
מזרח/צפון-מזרח
04/04
מזרח/צפון-מזרח
04/05
מזרח/צפון-מזרח
06/10
מזרח/צפון-מזרח
09/11
מזרח/צפון-מזרח
09/10
מזרח/דרום-מזרח
07/09
צפון-מזרח
06/06
יום ראשון 21צפון-מזרח
05/04
צפון-מזרח
04/04
צפון-מזרח
03/03
מזרח/דרום-מזרח
04/07
מזרח/דרום-מזרח
07/07
מזרח
06/05
מזרח
06/08
צפון-מזרח
07/08
יום שני 22צפון-מזרח
04/04
צפון-מזרח
04/04
מזרח/צפון-מזרח
04/04
מזרח
04/06
מזרח
06/05
צפון-מזרח
10/07
דרום
07/11
צפון-מזרח
01/01
יום שלישי 23מזרח
00/00
מזרח/דרום-מזרח
02/02
מזרח
02/02
מזרח/דרום-מזרח
03/05
דרום-מזרח
09/08
צפון
14/12
מזרח/צפון-מזרח
05/06
צפון-מזרח
05/09
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :