עמוד ראשי
שאלות נפוצות:
דוגמאות:

פענוח צילומי מזג אוויר המתקבלות מהלווין

גלוי

תמונות רגילות מייצגות את כמות אור השמש שמשוקף בחזרה על ידי כדור הארץ. יבשה וים נטולי עננים בדרך כלל יופיעו כהים בעוד שעננים ושלג יופיעו בהירים. עננות עבה משקפת יותר אור, ולכן מופיעה בהירה יותר מעננות דלילה. למרות זאת, קשה להבדיל בין עננות גבוהה לנמוכה בתמונה רגילה. למטרת ההבחנה הזאת, תמונת אינפרא אדום היא מאוד שימושית. תמונות רגילות הן לא שימושיות ללא אור שמש.

תמונה רגילה

אינפרא אדום

תמונות אינפרא אדום מייצגות את קרינת האינפרא אדום הנפלטת על ידי עננים או על ידי כדור הארץ. הם בעצם מדידות של טמפרטורות. בתמונת אינפרא אדום, עצמים חמים יותר מופיעים כהים יותר מחפצים קרים. אזורים נטולי עננים בדרך כלל יהיו כהים, אבל גם עננים מאוד נמוכים וערפל עלולים להופיע כהים. רוב העננים האחרים הם בהירים. עננים גבוהים יותר יופיעו בהירים יותר מעננים נמוכים.

תמונת אינפרא אדום

מים קיטור

תמונות אדי מים מייצגות את כמות אדי המים באטמוספירה המרכזית-עליונה. תמונות אדי מים הן שימושיות על מנת להצביע על איזורים עם אוויר לח ואוויר יבש, כשאזורים לבנים מייצגים יותר לחות מאזורים כהים.

תמונת אדי מים

דוגמאות

שאלות נפוצות:
דוגמאות: