עמוד ראשי
שאלות נפוצות:
דוגמאות:

ענני גל, סופות רעמים

מאי 19, 1999 18:18 UTC

דרומית לצרפת. בצד הימני התחתון ניתן לראות את הים התיכון. שקע מעל ספרד מייצר רוח חזקה מכיוון דרום עד דרום-מזרח מעל רכס סוון (1), מה שמייצר ענני גל. אלה נראים באותו זמן בתמונה הרגילה ובתמונת האינפרא אדום, בצורת שתי רצועות שמתפצלות מעט. (2) בצד השמאלי של התמונה, סופות רעמים נראות בבירור: קומולונימבוס (3). בתמונת האינפרא אדום הם מופיעים ככתמים לבנים מאוד, מכיוון שפסגתם, שנמצאת מאוד גבוה, מאוד קרה. העננים האלו שמתפרשים בעיקר בצורה אנכית מטילים צל ניכר (4) שנראה היטב בתמונה הרגילה באור הערב.

תמונה רגילה: ענני גל, סופות רעמים
תמונה רגילה
תמונת אינפרא אדום: ענני גל, סופות רעמים
תמונת אינפרא אדום
שאלות נפוצות:
דוגמאות: