עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

Yacuíba, בוליביה

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום ראשון 14מזרח/דרום-מזרח
03/03
מזרח/דרום-מזרח
06/04
מזרח/דרום-מזרח
05/08
צפון/צפון-מערב
02/02
מערב/צפון-מערב
02/02
יום שני 15מערב/צפון-מערב
03/02
מערב/צפון-מערב
03/03
מערב/צפון-מערב
02/02
מזרח/דרום-מזרח
03/03
מזרח/דרום-מזרח
06/05
מזרח/דרום-מזרח
05/09
צפון/צפון-מערב
02/02
צפון-מערב
04/03
יום שלישי 16צפון-מערב
03/03
צפון-מערב
03/03
צפון/צפון-מערב
02/03
מזרח/צפון-מזרח
05/09
מזרח/צפון-מזרח
08/10
מזרח/צפון-מזרח
05/12
מערב/צפון-מערב
02/02
מערב/צפון-מערב
04/03
יום רביעי 17מערב/צפון-מערב
04/03
מערב/צפון-מערב
04/03
מערב/צפון-מערב
02/02
מזרח/צפון-מזרח
04/06
מזרח/צפון-מזרח
08/10
מזרח/צפון-מזרח
07/14
צפון
04/03
צפון
04/07
יום חמישי 18צפון-מערב
03/02
מערב/צפון-מערב
03/03
מערב/צפון-מערב
02/02
מזרח/צפון-מזרח
04/09
מזרח/צפון-מזרח
07/11
דרום-מזרח
00/00
צפון/צפון-מערב
01/01
מערב/צפון-מערב
03/02
יום שישי 19מערב/צפון-מערב
03/03
מערב
03/03
מערב
03/04
דרום/דרום-מערב
05/08
דרום/דרום-מזרח
06/05
דרום/דרום-מזרח
05/09
מערב/דרום-מערב
04/06
מערב
03/03
יום שבת 20מערב
04/03
מערב/דרום-מערב
04/03
מערב/דרום-מערב
03/09
דרום/דרום-מזרח
05/05
מזרח/דרום-מזרח
07/06
מזרח/דרום-מזרח
06/09
מזרח/צפון-מזרח
00/01
מערב/דרום-מערב
02/02
יום ראשון 21מערב/צפון-מערב
00/01
מזרח/צפון-מזרח
03/02
מזרח
02/03
מזרח/צפון-מזרח
08/17
צפון-מזרח
11/21
מזרח/צפון-מזרח
04/09
דרום-מערב
05/12
מערב/דרום-מערב
04/09
יום שני 22דרום-מערב
04/09
דרום-מערב
05/14
מערב/דרום-מערב
05/13
דרום/דרום-מערב
07/09
דרום
06/06
דרום-מזרח
07/08
דרום-מערב
03/04
מערב
03/03
יום שלישי 23מערב/צפון-מערב
03/02
מערב/צפון-מערב
02/02
מזרח/צפון-מזרח
02/04
מזרח/צפון-מזרח
07/14
צפון-מזרח
13/25
צפון-מזרח
13/25
צפון/צפון-מזרח
10/28
צפון/צפון-מערב
04/11
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :