עמוד ראשי
תמונות :

תמונות לווין מזג האוויר : אמריקה הדרומית

ramsdis
ramsdis
גלוי
אינפרא אדום 1
אינפרא אדום 2
מים קיטור
ramsdis
ramsdis
גלוי
אינפרא אדום 1
אינפרא אדום 2
מים קיטור
ramsdis
ramsdis
גלוי
אינפרא אדום 1
אינפרא אדום 2
מים קיטור
ramsdis
ramsdis
גלוי
אינפרא אדום 1
אינפרא אדום 2
מים קיטור
ramsdis
ramsdis
גלוי
אינפרא אדום 1
אינפרא אדום 2
מים קיטור
ramsdis
ramsdis
גלוי
אינפרא אדום 1
אינפרא אדום 2
מים קיטור
ramsdis
ramsdis
גלוי
אינפרא אדום 1
אינפרא אדום 2
מים קיטור
GOES East
GOES East
גלוי
אינפרא אדום
מים קיטור
GOES West
GOES West
גלוי
אינפרא אדום
מים קיטור
תמונות :