עמוד ראשי
תמונות :
GOES דיסק מלא-:

GOES East - דיסק מלא- - גלוי

עדכון כל שעה

גישה לתמונה אינה כרוכה בתשלום. אך היא נשלטת על ידי סיסמה. אתה יכול לקבל שם משתמש וסיסמא על ידי הרשמה כאן: https://www.sat.dundee.ac.uk/registerql.html

GOES East - דיסק מלא- - גלוי
( באדיבות שלThe Dundee Satellite Receiving Station, Dundee University, UK )
GOES דיסק מלא-:
תמונות :