עמוד ראשי
תמונות :

תמונות לווין מזג האוויר : אפריקה

מדיירה האיים הקנריים
מדיירה האיים הקנריים
RGB
גלוי
אינפרא אדום
משקעים
מרוקו
מרוקו
RGB
גלוי
אינפרא אדום
משקעים
אלג'יריה תוניסיה
אלג'יריה תוניסיה
RGB
גלוי
אינפרא אדום
משקעים
לוב
לוב
RGB
גלוי
אינפרא אדום
משקעים
מצרים
מצרים
RGB
גלוי
אינפרא אדום
משקעים
מערב אפריקה
eumetsat
RGB
גלוי
אינפרא אדום
מים קיטור
cimss
cimss
צבע
אינפרא אדום
מים קיטור
eumetsat
eumetsat
גלוי
אינפרא אדום
מים קיטור
eumetsat
eumetsat
גלוי
אינפרא אדום
מים קיטור
eumetsat
eumetsat
אינפרא אדום
הנפשה
גלוי
הנפשה
kobus botha
kobus botha
kobus botha
kobus botha
kobus botha
kobus botha
תמונות :