עמוד ראשי
תמונות :

תמונות לווין מזג האוויר : אפריקה

מדיירה האיים הקנריים
מדיירה האיים הקנריים
גלוי
הנפשה
אינפרא אדום
RGB
הנפשה
מרוקו
מרוקו
גלוי
הנפשה
אינפרא אדום
RGB
הנפשה
אלג'יריה תוניסיה
אלג'יריה תוניסיה
גלוי
הנפשה
אינפרא אדום
RGB
הנפשה
לוב
לוב
גלוי
הנפשה
אינפרא אדום
RGB
הנפשה
מצרים
מצרים
גלוי
הנפשה
אינפרא אדום
RGB
הנפשה
מערב אפריקה
eumetsat
RGB
גלוי
אינפרא אדום
מים קיטור
cimss
cimss
צבע
אינפרא אדום
מים קיטור
eumetsat
eumetsat
גלוי
אינפרא אדום
מים קיטור
eumetsat
eumetsat
גלוי
אינפרא אדום
מים קיטור
eumetsat
eumetsat
אינפרא אדום
הנפשה
גלוי
הנפשה
sat24
sat24
גלוי
הנפשה
אינפרא אדום
הנפשה
kobus botha
kobus botha
kobus botha
kobus botha
kobus botha
kobus botha
תמונות :