עמוד ראשי
תמונות :
Meteosat מערב אפריקה:
הנפשה:

Meteosat - מערב אפריקה - אינפרא אדום - 10.8

עדכון כל שלוש שעות

Meteosat - מערב אפריקה - אינפרא אדום - 10.8
( באדיבות שלEUMETSAT )
Meteosat מערב אפריקה:
הנפשה:
תמונות :