עמוד ראשי
תמונות :

תמונות לווין מזג האוויר : אסיה

טורקיה
טורקיה
RGB
גלוי
אינפרא אדום
משקעים
לבנט
לבנט
RGB
גלוי
אינפרא אדום
משקעים
חצי האי ערב
חצי האי ערב
אינפרא אדום
הנפשה
גלוי
הנפשה
הודו
הודו
אינפרא אדום
הנפשה
גלוי
הנפשה
הודו
הודו
אינפרא אדום
גלוי
האוקיינוס ההודי
האוקיינוס ההודי
צבע
אינפרא אדום
מים קיטור
הנפשה
מזרח אסיה
מזרח אסיה
גלוי
אינפרא אדום
Meteosat
Meteosat
גלוי
אינפרא אדום
מים קיטור
Himawari
Himawari
גלוי
אינפרא אדום
מים קיטור
תמונות :