עמוד ראשי
תמונות :
Meteosat 8 דיסק מלא-:

Meteosat 5 - דיסק מלא- - אינפרא אדום

עדכון כל שלוש שעות

Meteosat 5 - דיסק מלא- - אינפרא אדום
( באדיבות שלEUMETSAT )
Meteosat 8 דיסק מלא-:
תמונות :