עמוד ראשי
תמונות :
Meteosat 8 דיסק מלא-:

Meteosat 5 - דיסק מלא- - מים קיטור

עדכון כל שלוש שעות

Meteosat 5 - דיסק מלא- - מים קיטור
( באדיבות שלEUMETSAT )
Meteosat 8 דיסק מלא-:
תמונות :