עמוד ראשי
תמונות :
Meteosat 11 דיסק מלא-:

Meteosat 11 - דיסק מלא- - מים קיטור

עדכון כל שלוש שעות

Meteosat 11 - דיסק מלא- - מים קיטור
( באדיבות שלEUMETSAT )
Meteosat 11 דיסק מלא-:
תמונות :