עמוד ראשי
תמונות :
Meteosat:
הנפשה:

Meteosat - אינפרא אדום - מרוקו

עדכון כל 15 דקות

Meteosat - אינפרא אדום - מרוקו
( באדיבות שלEUMETSAT )
Meteosat:
הנפשה:
תמונות :