עמוד ראשי
תמונות :
Meteosat:
הנפשה:

Meteosat - RGB - איסלנד

עדכון כל 15 דקות

Meteosat - RGB - איסלנד
( באדיבות שלEUMETSAT )
Meteosat:
הנפשה:
תמונות :