עמוד ראשי
תמונות :
Kobus Botha:

Meteosat - אינפרא אדום - אנטארקטיקה, אפריקה

עדכון מספר פעמים ביום

Meteosat - אינפרא אדום - אנטארקטיקה, אפריקה
( באדיבות שלKobus Botha, South Africa )
Kobus Botha:
תמונות :