עמוד ראשי
תמונות :
Meteosat:
הנפשה:

Meteosat - גלוי - לוב

עדכון כל 15 דקות

Meteosat - גלוי - לוב
( באדיבות שלEUMETSAT )
Meteosat:
הנפשה:
תמונות :