עמוד ראשי
תמונות :
GOES דיסק מלא-:

GOES West - דיסק מלא- - אינפרא אדום

עדכון כל שעה

GOES West - דיסק מלא- - אינפרא אדום
( באדיבות שלNational Oceanic and Atmospheric Administration, USA )
GOES דיסק מלא-:
תמונות :