עמוד ראשי
תמונות :
GOES:

GOES - אמריקה המרכזית - אינפרא אדום

עדכון כל 30 דקות

GOES - אמריקה המרכזית - אינפרא אדום
( באדיבות שלNOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration )
GOES:
תמונות :