עמוד ראשי
תמונות :
GOES:

GOES - אמריקה הדרומית - אינפרא אדום

עדכון כל שלוש שעות

GOES - אמריקה הדרומית - אינפרא אדום
( באדיבות שלNOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration )
GOES:
תמונות :