עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

Great Lyakhovsky Island, רוסיה

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0003060912151821
יום ראשון 14מזרח/דרום-מזרח
07/07
דרום-מזרח
07/11
יום שני 15דרום-מזרח
06/15
דרום-מזרח
09/17
דרום/דרום-מזרח
11/17
דרום/דרום-מזרח
13/17
דרום-מזרח
12/17
דרום-מזרח
10/16
דרום-מזרח
10/18
דרום/דרום-מזרח
08/17
יום שלישי 16דרום
07/15
דרום-מערב
05/07
צפון-מערב
05/07
צפון/צפון-מזרח
08/08
צפון/צפון-מזרח
12/12
צפון/צפון-מזרח
11/12
צפון-מזרח
09/10
מזרח
04/05
יום רביעי 17מזרח/דרום-מזרח
03/03
דרום
04/04
דרום
04/04
דרום-מזרח
02/03
מזרח
04/04
מזרח/צפון-מזרח
07/08
צפון-מזרח
08/12
צפון/צפון-מזרח
08/13
יום חמישי 18צפון/צפון-מזרח
06/11
צפון
13/22
צפון/צפון-מערב
15/24
צפון-מערב
14/19
מערב/צפון-מערב
17/22
מערב
14/21
מערב/דרום-מערב
15/22
מערב/דרום-מערב
11/23
יום שישי 19מערב/דרום-מערב
09/22
מערב
11/20
מערב/דרום-מערב
12/19
מערב/דרום-מערב
14/20
מערב/דרום-מערב
12/17
מערב/דרום-מערב
06/09
מערב/דרום-מערב
03/05
מערב
04/04
יום שבת 20צפון-מערב
05/05
צפון/צפון-מערב
04/06
צפון-מערב
04/06
מערב/צפון-מערב
04/07
מערב/צפון-מערב
04/07
מערב
09/11
מערב
10/13
מערב
07/10
יום ראשון 21מערב
05/08
מערב/דרום-מערב
05/07
מערב/דרום-מערב
08/11
מערב/דרום-מערב
11/13
מערב/דרום-מערב
10/12
מערב/דרום-מערב
09/11
מערב/דרום-מערב
05/08
מערב/דרום-מערב
04/06
יום שני 22צפון-מערב
05/05
צפון
04/05
צפון
04/04
מזרח/צפון-מזרח
01/04
מזרח/דרום-מזרח
05/03
מזרח/צפון-מזרח
05/04
מזרח/צפון-מזרח
07/07
מזרח
05/07
יום שלישי 23מזרח/צפון-מזרח
04/05
צפון-מזרח
04/05
צפון/צפון-מזרח
07/09
צפון/צפון-מזרח
08/10
צפון/צפון-מזרח
06/08
צפון-מזרח
02/05
דרום-מערב
05/04
דרום/דרום-מערב
04/05
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :