עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

טאיפיי, טייוואן

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום ראשון 14מערב
06/05
דרום-מזרח
01/02
מזרח/דרום-מזרח
03/04
יום שני 15דרום/דרום-מזרח
01/02
מזרח
01/01
מזרח
01/02
צפון/צפון-מזרח
03/03
צפון-מערב
02/03
דרום/דרום-מזרח
02/03
מזרח/דרום-מזרח
04/07
דרום-מזרח
03/04
יום שלישי 16דרום/דרום-מזרח
03/03
דרום/דרום-מזרח
02/03
דרום-מזרח
02/03
מזרח
03/03
צפון/צפון-מערב
02/03
מערב
04/03
דרום-מזרח
03/04
דרום-מזרח
03/04
יום רביעי 17דרום
01/01
דרום/דרום-מערב
01/01
מזרח
01/02
צפון
03/03
צפון/צפון-מזרח
07/05
מערב
01/02
מערב/דרום-מערב
02/03
מערב/דרום-מערב
02/03
יום חמישי 18דרום-מערב
02/03
דרום/דרום-מזרח
02/02
מזרח/צפון-מזרח
01/01
צפון/צפון-מזרח
02/03
צפון-מערב
11/07
צפון-מערב
06/06
מזרח
01/01
מזרח/דרום-מזרח
03/03
יום שישי 19דרום/דרום-מזרח
01/01
דרום
01/01
מזרח/צפון-מזרח
03/03
צפון
03/05
צפון-מערב
06/05
מערב
04/04
דרום-מזרח
03/05
דרום-מזרח
03/04
יום שבת 20דרום-מזרח
03/03
דרום/דרום-מזרח
02/02
דרום-מזרח
02/02
צפון
01/02
צפון-מערב
06/05
מערב
03/03
דרום-מזרח
04/06
דרום-מזרח
03/04
יום ראשון 21דרום
02/03
מערב
02/04
מזרח
02/02
צפון-מזרח
03/05
צפון/צפון-מזרח
03/05
דרום-מערב
05/05
דרום-מזרח
05/06
דרום-מזרח
03/03
יום שני 22מערב/דרום-מערב
02/04
מערב
02/03
מערב
03/03
צפון/צפון-מזרח
03/06
צפון/צפון-מערב
06/06
מזרח/דרום-מזרח
03/05
מזרח/דרום-מזרח
05/08
דרום/דרום-מזרח
02/03
יום שלישי 23מזרח/צפון-מזרח
00/01
מזרח
02/02
צפון-מזרח
03/03
צפון
05/05
צפון/צפון-מזרח
09/07
צפון-מזרח
08/08
מזרח/צפון-מזרח
04/06
מזרח/צפון-מזרח
02/03
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :