עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

באפלו, ניו יורק, ארצות הברית

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום רביעי 24מערב
06/14
יום חמישי 25מערב/צפון-מערב
05/12
מערב
03/07
מערב
04/07
מערב/צפון-מערב
07/11
מערב/צפון-מערב
07/11
צפון/צפון-מערב
09/12
צפון
07/12
צפון
03/05
יום שישי 26צפון
03/03
דרום/דרום-מערב
01/01
דרום-מערב
03/03
מערב/צפון-מערב
04/06
צפון/צפון-מערב
06/05
צפון/צפון-מערב
05/05
מזרח/צפון-מזרח
01/02
דרום/דרום-מערב
02/02
יום שבת 27דרום/דרום-מזרח
02/02
דרום/דרום-מזרח
02/02
דרום-מזרח
02/03
מזרח/דרום-מזרח
02/03
דרום/דרום-מזרח
04/04
מערב/דרום-מערב
05/04
צפון
04/06
מזרח/דרום-מזרח
03/03
יום ראשון 28דרום-מזרח
04/07
דרום/דרום-מערב
03/03
דרום/דרום-מערב
05/09
דרום-מערב
06/09
דרום-מערב
09/11
דרום-מערב
08/11
דרום/דרום-מערב
03/04
דרום
04/05
יום שני 29דרום
04/10
דרום/דרום-מערב
05/13
דרום/דרום-מערב
06/14
דרום/דרום-מערב
07/15
דרום/דרום-מערב
07/13
דרום-מערב
09/13
דרום/דרום-מערב
05/11
דרום
04/11
יום שלישי 30דרום/דרום-מערב
06/16
דרום/דרום-מזרח
06/11
דרום
08/20
דרום/דרום-מערב
12/19
דרום-מערב
13/20
דרום-מערב
11/22
דרום-מערב
07/16
דרום-מערב
05/10
יום רביעי 31מערב/דרום-מערב
03/04
מערב
03/09
מערב
04/11
מערב/צפון-מערב
04/07
צפון-מערב
06/09
צפון-מערב
06/10
דרום-מערב
05/09
מערב
02/03
יום חמישי 01דרום-מערב
02/02
מערב/דרום-מערב
03/04
דרום-מערב
04/07
דרום-מערב
06/06
דרום-מערב
07/07
דרום/דרום-מערב
06/07
דרום/דרום-מערב
03/05
דרום/דרום-מזרח
02/02
יום שישי 02דרום/דרום-מערב
05/12
דרום-מערב
05/11
מערב/דרום-מערב
05/16
דרום
04/08
דרום
07/12
דרום/דרום-מזרח
04/07
דרום/דרום-מערב
09/21
דרום/דרום-מזרח
06/16
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :