עמוד ראשי
תמונות :
GOES:

GOES - אינפרא אדום - Albany ניו יורק

עדכון כל 15 דקות

GOES - אינפרא אדום - Albany ניו יורק
( באדיבות שלNOAA National Weather Service, USA )
GOES:
תמונות :